22 juni 2011

Personlighetstest

Hittade detta testet här. Kul, det stämmer rätt så bra. Dessutom finns mitt yrke bland "karriärer som skulle kunna passa dig".
41 Frågor. 1 Personlighet.

Din personlighetstyp:
Tystlåtna, allvarliga, känsliga och vänliga. Konflikträdda. Undviker situtationer som kan leda till motsättningar. Lojala och trofasta. Extremt välutvecklade sinnen. Estetiskt lagda. Uppskattar konst och skönhet. Ointresserade av ledarskap och makt. Flexibla och mottagliga för andras argument. Tenderar att besitta originalitet och kreativitet. Lever för stunden.
Karriärer som skulle kunna passa dig:
Artister, musiker, kompositörer, designers, förskole- och dagispersonal, socialarbetare, personalvetare, lärare, veterinärer, skogvaktare, naturforskare, ekonomibiträden, snickare, kuratorer, sekreterare, tandtekniker, serveringspersonal, kockar, sjuksköterskor, mekaniker, fysiologer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar