13 januari 2012

Omdiskuterade cancereffekter till småbarn!

Min syster tipsade Lyckobacken om vad hon fått reda på angående D-vitaminberikade droppar som BVC ger till barn upptill 2 år.
Det är ACOs D-droppar som innehåller ett E-nummer; en tillsats som heter butylhydroxianisol. 


Butylhydroxianisol ska visst ha omdiskuterade cancereffekter, förutom att orsaka allergiska reaktioner och hyperaktivitet (!!!)

Dunmedics har D-vitamin droppar till barn utan tillsatser. Varför är det inte de här dropparna som BVC rekommenderar?

Läs mer om detta hos Lyckobacken.

Sprid gärna detta via era bloggar, och ni som har småbarn, begär av BVC att få D-droppar utan tillsatser till era barn!

1 kommentar: